درباره مارلیک فیلم

شرکت مارليک با بيش از هشت سال تجربه عملی صاحبان آن در سال 1380 با شماره 183131 به ثبت رسيده و دارای مجوز فيلمسازی و جلوه های ويژه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 7264/154 و مجوز کانون آگهی و تبليغات از اداره کل ارشاد استان تهران به شماره 1295 و عضو انجمن صنفی شرکت های سمعی بصری، عضو پیوسته انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران ( خانه سینما ) و عضو جامعه صنقی تهیه کنندگان سینما ميباشد.

© 2018 MARLIK MEDIA. All Rights Reserved